gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Basisdocument GMR

In dit basisdocument heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vastgelegd hoe zij wil functioneren. De diverse doelen zijn daarbij duidelijk aangegeven.

Visie en missie, werkwijze, prioriteiten, maar ook zaken als taakverdeling, deskundigheid en de samenwerking met het bevoegd gezag worden in het basisdocument beschreven.


Gerelateerde documenten: