gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Financiën

De GMR heeft haar eigen budget. Dit is beschreven in het Handboek van bestuur financiën en facilitering. De toekenning vindt plaats uit het budget dat beschikbaar is voor personeelsbeleid (Personeel en Arbeid).

De hoogte van het toe te kennen jaarbudget is maximaal de hoogte conform de berekeningssystematiek CAO primair onderwijs. Het bedrag wordt jaarlijks verwerkt in de begroting van scholennetwerk De Basis.
De GMR dient jaarlijks voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar vóór 1 november een begroting van de baten en lasten in.

Kijk ook bij het tabblad 'Faciliteiten' op deze site.


Gerelateerde documenten: