Algemeen

(G)MR cursussen

Ieder jaar organiseert de GMR een cursus basistraining medezeggenschap.
We doen dit in samenwerking met de GMR van Primus.
Deze cursus is bedoeld voor alle MR- en GMR-leden van De Basis Heerenveen en van Primus Opsterland en wordt gegeven door een cursusleider van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Degenen, die deze cursus de afgelopen jaren hebben bezocht, waren erg enthousiast. Op een toegankelijk manier wordt verteld hoe je in de praktijk moet omgaan met alle facetten die het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad met zich meebrengt.

De cursus wordt in principe altijd gehouden in één van de eerste weken van november. Ruim van tevoren krijgen de MR-leden van de scholen hier een uitnodiging voor, zodat ze zich op tijd kunnen inschrijven. Inschrijven kan ook zonder uitnodiging. Stuur een mail naar gmr@ambion.nl om u op te geven.

Dit jaar zou de cursus zijn op maandag 25 november 2019. Helaas is, door te weinig opgave, besloten de cursus dit jaar niet door te laten gaan.
In principe zal deze in 2020 wel weer worden gegeven.