gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Jaarverslagen

Ieder jaar zorgt de GMR voor een jaarverslag, met daarin een verslag wat alles wat de GMR in het voorafgaande schooljaar heeft gedaan. De notities waar instemming of advies voor gegeven is en andere zaken, die de GMR opgepakt heeft.

Onderaan deze pagina zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren te vinden.


Gerelateerde documenten: