Algemeen

MR

Op deze pagina is een format van een MR-reglement plus het MR huishoudelijk reglement te vinden, die de scholen kunnen gebruiken.
De medezeggenschapsraden kunnen dit reglement van de Word-versie uit de bijlage zelf aanpassen met logo, naam van de school en eventueel tekstueel.

Deze reglementen gaan in op 01-08-2020.

Gerelateerde pagina's: