gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

De Basis

De GMR is bevoegd alle zaken die het scholennetwerk betreffen te bespreken. Voorts kan de GMR over deze zaken voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

Het bevoegd gezag verschaft de GMR voldoende informatie die de GMR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De GMR wordt in kennis gesteld van het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar voor de school op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. 
Tenslotte stelt het bevoegd gezag de GMR in kennis van voornemens als verandering van de grondslag of onderwijskundige doelstelling van scholen, of van voornemens tot belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden binnen scholen. 
Op deze website is te vinden welke notities de afgelopen jaren zijn besproken.