gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

aanpassing inrichting servicebureau

Besluitvorming december 2015
De inrichting van het servicebureau is onderwerp van besluitvorming geweest in december 2015, vóór de formele totstandkoming van de holding structuur en de komst van een nieuwe bestuurder. Aan de GMR is toen een ‘inrichtingsplan’ gestuurd, met daarin de uitwerking en positionering van het servicebureau, een organogram en een indeling in hoofddomeinen en fte’s. De GMR heeft ingestemd (klik hier voor meer informatie hierover) met de structuur en de nieuwe functies van beleidsadviseur (onderwijs en communicatie). In eerste instantie werd ernaar gestreefd beide functies in januari/februari 2016 in te vullen; na werving/selectie van de nieuwe bestuurder is besloten deze functies pas later in 2016 in te vullen.
Proces vanaf maart 2016
De nieuwe bestuurder heeft na een consultatieronde binnen de organisatie (GMR-en, DO, MT, servicebureau) besloten de ontwikkelde plannen op een aantal punten bij te stellen: horizontale clustering en uitbreiding vacatureruimte. 

IGMR heeft ingestemd op de bepalingen:

  • WMS, art 12b: Vaststellen of wijzigen van de samenstelling van de formatie
  • WMS, art 12h: Vaststellen of wijzigen van de taakverdeling, respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen
  • WMS, art 12i: Vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie