gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

bestuursformatieplan 2017-2018, Meerjarenformatiebeleid 2017-2021

Het is het eerste gecombineerde bestuursformatieplan van Primus en De Basis. Het plan is daarmee in zekere zin een bestuursformatieplan voor Ambion. Om praktische redenen is de keuze gemaakt één plan te schrijven. Dit plan biedt de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de toekenning van formatieve middelen aan de scholen alsmede de uitgangspunten voor de wijze waarop medewerkers op grond daarvan hun dienstverband krijgen, behouden of kwijtraken voor het schooljaar 2017 - 2018.

De GMR heeft ingestemd met deze notitie.