gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

fusierapportage obs De Feart en cbs Fan 'e Wiken

Op 31-05-2017 tekenden de Medezeggenschapsraden van CBS Fan 'e Wiken en OBS De Feart op verzoek van Stichting Christelijk Primair Onderwijs De Tjongerwerven (hierna Stichting De Tjongerwerven) en Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis (hierna Stichting De Basis) een intentieverklaring tot een institutionele fusie. In het kader van het voorgenomen besluit om te fuseren is dit rapport opgesteld.

De fusierapportage geeft een beschrijving van het gehele traject en inzicht in de wijze waarop de samenvoeging van deze twee basisscholen het beste kan worden vormgegeven. Ook zijn er voorstellen geformuleerd hoe om te gaan met de gevolgen van de voorgenomen fusie. Op basis van dit document kunnen de verantwoordelijke besturen, te weten Stichting De Tjongerwerven en Stichting De Basis, een weloverwogen beslissing nemen. Dit document dient tevens als bijlage en onderlegger voor de wettelijk verplichte FER en kan gebruikt worden bij het advies- en instemmingstraject.

De GMR heeft instemming verleend op de fusierapportage.