gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

meerjarenbegroting 2017-2020

In het kader van meer ‘beleidsrijk’ begroten, zijn drie thema’s benoemd, die de komende jaren aandacht vragen. Het betreft:
1) Interne en externe communicatie, PR, marketing. 
2) Stimuleringsbudget ICT (leermiddelen, professionalisering en de fysieke werk/leeromgeving). 
3) ‘Innovatie-agenda’: er zijn zes Ambion-brede projecten geformuleerd. 

 

De GMR heeft  een positief advies gegeven.