gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

vakantierooster 2017-2018

Het vakantierooster van 2017-2018. De school vult de overblijvende margetijd in voor scholing en ontwikkeling en legt hiervoor een voorstel voor bij de MR van de school.

De GMR heeft adviesrecht op het vakantierooster.

De GMR heeft een positief advies gegeven.