gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

inrichting domein onderwijs

De beleidsadviseur onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteitszorg binnen Ambion en voor de verbinding tussen onderwijsontwikkeling en het beleid rond passend onderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid stuurt zij formeel de medewerkers van het bovenschoolse ondersteunings (BOU) unit aan.
De directeur van onze school voor speciaal basisonderwijs It Oerset blijft aanjager van het beleid passend onderwijs binnen Ambion. In deze hoedanigheid is zij voorzitter van de beleidsgroep passend onderwijs. Ook zorgt zij voor de interne en externe communicatie rondom passend onderwijs. Daarnaast heeft de directeur van It Oerset een coördinerende rol bij (het voorkomen van) thuiszitters.

GMR is gevraagd om in te stemmen met de verschuiving van verantwoordelijkheden met als doel het versterken van de verbinding tussen onderwijsontwikkeling en het beleid rond passend onderwijs.

De GMR heeft ingestemd met deze notitie.