gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

investeringsplan ICT Ambion

Binnen Ambion is een gemeenschappelijke vraag ontstaan naar het gebruik van ICT in het onderwijs.
Vanuit een gezamenlijk gedragen visie op toekomstbestendig onderwijs willen de scholen investeren in ICT om de volgende doelen te realiseren:

  • aantrekkelijk onderwijs op maat (gepersonaliseerd leren)
  • snelle monitoring van de prestaties van leerlingen, waardoor leerkrachten effectiever in kunnen spelen op de ondersteuningsbehoeften
  • minimaliseren van de administratieve werkdruk van leerkrachten
  • invulling geven aan de 21e vaardigheid ICT geletterdheid (http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/)

Door het bundelen van de vragen realiseert Ambion:

  • een gezamenlijke scholing van leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders
  • uitwisseling en intervisie tussen de scholen waarbij dezelfde taal wordt gesproken
  • een gezamenlijk onderzoek om de effectiviteit van de inzet van ICT door te ontwikkelen
  • een gezamenlijke inkoop van de ICT hulpmiddelen

Deze notitie is ter informatie voor de GMR.