gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

meerjarenbegroting 2018-2021

De meer beleidsrijke meerjarenbegroting 2018-2021 geeft Stichting Openbaar Primair Onderwijs Heerenveen De Basis de mogelijkheid om de organisatie en het onderwijs verder te laten ontwikkelen. In de meerjarenbegroting 2018-2021 is rekening gehouden met de financiële effecten van de verwachte leerling daling als gevolg van krimp. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor beleidsmatige ontwikkelingen.
De vier belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn:
1. Transitie Apple leer- en werkomgeving;
2. Handelingsgericht werken;
3. Ambion Academie;
4. Beleidsrijke begroting.
Door de aanhoudende krimp voor de komende jaren blijven de financiën onder druk staan. Taakstellingen worden gerealiseerd door personeelsreductie en herbezinning van de huidige beleidsuitgaven.

De GMR heeft een positief advies gegeven.


Gerelateerde documenten: