gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

vakantierooster 2018-2019

Het vakantierooster van 2018-2019 voor stichting Ambion. De school vult de overblijvende margetijd in voor scholing en ontwikkeling en legt hiervoor een voorstel voor bij de MR van de school.
Er heeft overleg plaatsgevonden met omliggende besturen PO en VO.
Het VO hanteert ook twee weken meivakantie.

De GMR heeft zonder aanmerkingen positief advies gegeven op het vakantierooster.