gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Beleidsplan Passend Onderwijs 2018-2022

Het beleidsplan laat zien hoe Ambion werk maakt van de doorontwikkeling van Passend Onderwijs in de periode 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2022. De evaluatie van de eerste vier jaren passend onderwijs heeft plaatsgevonden tijdens een studiedag in november 2017 voor intern begeleiders en directeuren. De opbrengsten van deze evaluatie hebben geleid tot acht gemeenschappelijke beleidsthema’s Passend Onderwijs. Daarnaast sluit het beleidsplan aan op het Koersdocument 2018-2022 van Ambion.

Horend hierbij:

  • Begroting Passend Onderwijs 2018-2022
  • Jaarverslag Passend Onderwijs 2017-2018
  • Actieplan Passend Onderwijs 2018-2019

De GMR heeft adviesrecht.