gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Koersdocument Ambion

Het afgelopen jaar zijn de directeuren en de beleidsadviseurs bezig geweest met het opstellen van het identiteitsbewijs en de formulering van koersuitspraken. Op deze twee onderdelen is op verschillende manieren feedback en input gevraagd aan alle medewerkers van Ambion. Het identiteitsbewijs, de koersuitspraken en de input die is verkregen in het traject zijn nu samengevoegd tot het koersdocument 2019-2022. In dit document staan de ambities omschreven van Ambion voor de komende vier jaar. Op basis van dit document stellen de scholen de komende maanden hun schoolplannen vast en de domeinen van het servicebureau hun beleidsplan. Het vormt het strategisch fundament voor de komende vier jaar.

De GMR heeft instemming op dit koersdocument.