gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Voorstel benoemen Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is iedere organisatie er aan gehouden een functionaris gegevensbescherming (FG) te hebben. Een FG is een soort Privacy Controller. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Bij de FG kunnen meldingen worden gedaan door iedereen die van mening is dat de privacy binnen Ambion onvoldoende gewaarborgd is.


De GMR heeft ingestemd met het voorstel.


Gerelateerde documenten: