gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Zij-instroom Ambion

We hebben te maken met een lerarentekort. Ook Ambion ervaart dat het lastiger wordt leraren te vinden. Er zijn verschillende manieren om het lerarentekort op te vangen. Om instroom van nieuwe leraren te bevorderen profileert Ambion zich als een vernieuwende, moderne organisatie waar je graag wil werken.
Met deze invulling beoogt Ambion een budget vrij te maken om zij-instromers naar de organisatie toe te kunnen halen en hen ruimte te bieden om te leren (bovenformatieve inzet in plaats van inzet in de formatie).

De GMR heeft adviesrecht.