gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

notulen GMR » 2017-2018

20180625 notulen GMR
20180219 notulen GMR
20170925 notulen GMR

notulen GMR » 2016-2017

20170619 notulen GMR
20160919 notulen GMR
20170301 notulen GMR

notulen kerngroep » 2018-2019

20180910 notulen CGMR
20181121 agenda CGMR

notulen kerngroep » 2017-2018

20180530 notulen kerngroep
20180412 notulen CGMR
20180205 notulen CGMR
20171107 notulen CGMR
20170912 notulen CGMR

notulen kerngroep » 2016-2017

20170607 notulen CGMR
20170410 notulen CGMR
20170301 notulen CGMR
20161219 notulen kerngroep
20161128 notulen kerngroep
20161012 notulen kerngroep
20160928 notulen kerngroep

notulen themaraden » 2017-2018

20171207 notulen themaraad Onderwijs

beleidsstukken De Basis » 2018-2019

20180924 instemming GMR functionaris gegevensbescherming

beleidsstukken De Basis » 2017-2018

20180321, advies GMR vakantierooster
20180222 voorstel vakantie Ambion 2018-2019
20180222 routingformulier vakantierooster 2017-2018
20180222 berekening-vakantie 18-19 incl. extra week meivakantie
20171208 GMR advies meerjarenbegroting
20171127 Toelichting meerjarenbegroting 2018-2021
20171127 routingformulier begroting 2018-2021
20171116 Meerjarenbegroting 2018-2021 scenario 2
20171208 instemming GMR domein onderwijs
20171102 routingformulier naar passende onderwijsondersteuning
20171102 Domein Onderwijs. naar passende onderwijsondersteuning

beleidsstukken De Basis » 2016-2017

20170703, instemming GMR fusierapportage Jubbega
20170619 routingformulier fusie scholen Jubbega
20170619 Def. fusierapp CBS Fan e Wiken en OBS De Feart Jubbega
20170601 De Basis jaarverslag 2016
20170324 instemming GMR
20170324, advies GMR
20170227 onderzoek aanbesteding arbodienst
20170227 bestuursformatieplan 2017-2018, Meerjarenformatiebeleid 2017-2018 tot 2020-2021
20170227 berekening-vakantie 2017-2018
20170227 routingformulier vakantierooster 2017-2018
20170227 vakantierooster 2017-2018
20161115 toelichting begrotingen 2017-2020
20161115 routingformulier begroting 2017
20161115 meerjarenbegroting 2017-2020
20161219 GMR advies meerjarenbegroting
20161128, definitieve inst. GMR notitie ERD
20161031 voorlopige instemming GMR notitie ERD
2016101, routingformulier aanvraag ERD
20161017 eigenrisicodragerschap vervangingskosten

jaarverslagen GMR

jaarverslag 2017-2018
jaarverslag 2016-2017
jaarverslag 2015-2016
jaarverslag 2014-2015
jaarverslag 2013-2014
jaarverslag 2012-2013
jaarverslag 2011-2012
jaarverslag 2010-2011
jaarverslag 2009-2010
jaarverslag 2008-2009
jaarverslag 2007-2008

reglementen

20180625, statuten GMR
20180625, reglementen GMR
20180625, huishoudelijk reglement kerngroep GMR
201802, format MR huish. regl, 2018
201802, format MR reglement 2018
MR-reglementen
GMR-statuten
GMR-reglementen

faciliteiten en financiën

faciliteiten GMR
begroting 2018
declaratieformulier overige zaken
declaratieformulier reiskosten
declaratieformulier vrijwilligersvergoeding kerngroep
Handboek van bestuur Financiën en facilitering, faciliteiten MR en GMR

MR-actueel

MR-actueel, nr. 11, 01-11-2018
MR-actueel, nr. 10, 27-09-2018
MR-actueel, nr. 6/7, 28-06-2018
MR-actueel, nr. 5, 31-05-2018
MR-actueel, nr. 4, 12-04-2018
MR-actueel, nr. 2, 08-02-2018
MR-actueel, nr. 1, 18-01-2018
MR-actueel, nr. 3, 08-03-2018
MR-actueel, nr. 12, 30-11-2017
MR-actueel, nr. 11, 2-11-2017
MR-actueel, nr. 8,9, 31-08-2017
MR-actueel, nr. 10, 28-09-2017
MR-actueel, nr. 6,7, 29-06-2017
MR-actueel, nr. 5, 01-06-2017
MR-actueel, nr. 4, 13-04-2017
MR-actueel, nr.3, 09-03-2017
MR-actueel nr. 2, 09-02-2017
MR-actueel, nr. 1, 12-01-2017

overige

basisdocument GMR
GMR-leden 2018-2019
programma cursusavond Medezeggenschap
rooster van aftreden
Overig
MR-actueel, nr. 8/9, 27-08-2018