Nieuws

cursus medezeggenschap 25 november 2019

30 september 2019

De wettelijke taken en positie van de medezeggenschapsraden, betekenis van instemming- en adviesrecht, bevoegdheden, dit zijn een paar zaken die aan de orde komen op deze boeiende avond.

Kijk hieronder voor het programma.

Opgeven kan via gmr@debasis.frl

Gerelateerde pagina's: