Nieuws

notulen GGMR-vergadering 14-04-2020

17 mei 2020

Voorzitter College van Bestuur, Ingrid Janssen, was te gast.
De vergadering heeft via het video-programma Teams plaatsgevonden.

Op de agenda stond o.a. de concept jaarplanning 2020-2021 en de nieuwe GMR volgend schooljaar.

De data van de overige vergaderingen van de GGMR zijn te vinden bij de agenda op deze site. 

Gerelateerde pagina's: