Nieuws

nieuwe voorzitter College van Bestuur

27 november 2018

Afgelopen zomer is de procedure hiervoor opgestart en per 1 februari 2019 is er een nieuwe bestuurder benoemd in de persoon van Ingrid Janssen. 

Ingrid Janssen heeft ruime ervaring in het onderwijs, de laatste jaren in diverse directiefuncties binnen NHL Stenden. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat zij deze ervaring op een waardevolle wijze zal inzetten binnen onze organisatie om zo de ambities van Ambion in de komende jaren verder vorm te geven.