gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

nieuwe voorzitter College van Bestuur

19 november 2018

Met het vertrek van Wim-Jan Renkema naar de Tweede Kamer afgelopen voorjaar, moest Ambion op zoek naar een nieuwe voorzitter College van Bestuur. Afgelopen zomer is de procedure hiervoor opgestart en per 1 februari 2019 is er een nieuwe bestuurder benoemd in de persoon van Ingrid Janssen. 

Ingrid Janssen heeft ruime ervaring in het onderwijs, de laatste jaren in diverse directiefuncties binnen NHL Stenden. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat zij deze ervaring op een waardevolle wijze zal inzetten binnen onze organisatie om zo de ambities van Ambion in de komende jaren verder vorm te geven.