gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

GMR 2017-2018

Op deze pagina zijn de vastgestelde en goedgekeurde notulen van de plenaire GMR-vergaderingen van het schooljaar 2017-2018 te vinden.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vergadert drie keer per schooljaar met alle leden samen. In september, januari en in juni.


Gerelateerde documenten: