gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

kerngroep 2018-2019

Op deze pagina zijn de agenda en de vastgestelde notulen van vergaderingen van de GMR-kerngroep en van de CGMR te vinden van het schooljaar 2018-2019.

De CGMR staat voor Centrale Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en deze bestaat uit twee GMR-leden van Primus en de vier kerngroepleden van De Basis.


Gerelateerde documenten: