gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

themaraden 2018-2019

In tegenstelling tot de kerngroepvergaderingen en de plenaire GMR-vergaderingen wordt er niet op iedere themaraadsvergadering genotuleerd. 
Zijn er notulen gemaakt, dan zijn ze op deze pagina te vinden.