gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

GMR De Basis Heerenveen is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onderwijs, kwaliteitszorg en dagarrangementen

De themaraad Onderwijs, kwaliteitszorg en dagarrangementen buigt zich over de volgende onderwerpen:

 • gelijke behandelingen
 • ICT-beleid
 • ondersteunende werkzaamheden ouders
 • schoolgids
 • schoolplan
 • schoolreglement
 • zorgplan
 • toelating en verwijdering van leerlingen
 • ondersteunende werkzaamheden ouders

Notities met onderstaande onderwerpen worden in alle themaraden besproken:

 • jaarplan bevoegd gezag: beleidsvoornemens
 • jaarverslag bevoegd gezag (beleid)
 • jaarverslag GMR

Wanneer er stukken komen, waarbij bovenstaande punten het hoofdonderwerp zijn, dan bespreekt de themaraad deze stukken en formuleert zo nodig vragen, commentaar en geeft vervolgens een advies aan de kerngroep.
Wanneer zij nog vragen heeft, kunnen die via het kerngroeplid uit de themaraad, doorgespeeld worden aan de betreffende deskundige. Dit kan bijvoorbeeld de directeur-bestuurder zijn, een beleidsmedewerker of het Hoofd Bedrijfsbureau.

De themaraad vergadert 'op afroep', d.w.z. wanneer er notities richting hun themaraad komen, plannen zij onderling een geschikte datum om te vergaderen. Gemiddeld is dat voor deze themaraad zo'n twee à drie keer per schooljaar.
Het GMR-lid in deze themaraad dat tevens in de kerngroep zit, neemt het initiatief tot een vergadering van de themaraad.